Jan Fredrik Andresen

Direktør i Statens helsetilsyn. Spesialt i psykiatri og godkjent veileder i kognitiv terapi. Tidligere vært avdelingssjef/avdelingsoverlege ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus.