Hilde Hestad Iversen

Hilde Hestad Iversen er dr. polit. og seniorforsker i Område for helsetjenester, Forskning og analyse av helsetjenesten i Folkehelseinstituttet. Hun har jobbet med brukererfaringsundersøkelsene siden 2005 og med surveyundersøkelser og utviklingsarbeid knyttet til slike undersøkelser siden 1995.