Heidi Gjerde

Jobber som psykolog ved akuttseksjonen Kongsberg DPS og som fagrådgiver i avdelingsledelsen ved KDPS. Ble i 2014 fagfellevurdert BET-terapeut og BET-veileder. Fagansvarlig for implementering av Acceptance and Committment Therapy og elementer av Basal Eksponering-Terapi ved døgnseksjonene på KDPS.