Hanna Mantila

Hanna Mantila er medisinsk antropolog, MSc. Hun jobber som prosjektleder i Fagseksjonen ved sykehusavdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. Prosjektet fokuserer på tvangsmiddelbruk og opplevd tvang i akutt psykisk helsevern og er finansiert av Helsedirektoratet.