Guro Bræin-Kjellvik

Guro Braein-Kjellvi er overlege ved Østfold sykehus, Kalnes, Akutt psykiatri. Har jobbet i gruppen i samarbeid med Ahus for utvikling av veilederen i akutt psykiatri. (VAP)