Git-Marie Ejneborn-Looi

Git-Marie Ejneborn Looi er utdannet spesialsykepleier i psykiatri og har arbeidet i ulike psykiatriske virksomheter, med tjenesteutvikling og med undervisning av sykepleiere og spesialsykepleiere. Hun disputerte 2015 med en avhandling om alternativer til tvang i psykisk helsevern.