Fredrik Walby

Fredrik A. Walby er psykologspesialist, forsker, og prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverfaglig spesialisert rusbehnadling. Han har lang erfaring fra akuttpsykiatri og selvmordsforebygging generelt, og spesielt rettet mot psykisk helsever og har vært ivolvert i både arbeidet med Nasjonale retningslinjer på området, og med pasientsikkerhetskampanjen som vant Akuttpsykiatriprisen i 2014.