Unn Merete Øyan Kalland

Unn Merete Øyan Kalland
" ADHD og rus i akuttpsykiatrien - Hva er forsvarlig behandling? "

Unn Merete Øyan Kalland er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, kull-1 av spesialiteten. Hun jobber nå som seksjonsoverlege ved AFR poliklinikk Murhjørnet, Helse-Bergen. Hun har tidligere jobbet ved Bergen Legevakt og Akuttposten Helse-Bergen.