Torbjørn Elvsåshagen

Torbjørn Elvsåshagen
" Katatoni. Diagnostikk og behandling "

Torbjørn Elvsåshagen er nevrolog, PhD og overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Avdeling for Atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Elvsåshagen er særlig interessert i nevropsykiatri og forsker blant annet på sykdomsmekanismer ved psykiatriske og nevrologiske lidelser og på søvn. I denne forskningen benyttes ulike MRI- og EEG-baserte metoder.