Synne Sun Løes

Synne Sun Løes
" Galskapen lenge leve! Hvordan utholde, la seg inspirere og bruke vår egen "galskap" i møte med andres? "

Synne Sun Løes er en skjønnlitterær forfatter som har skrevet romaner både for ungdom og voksne. Hennes siste to utgivelser er romanen Sinnapsykologen (2021) og essaysamlingen Ingen kan spytte på et smilende ansikt (2023). Ved siden av å skrive er hun gruppeterapeut og individual-terapeut. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier, og jobber på Vinderen voksenpsykiatriske avdeling. På Vinderen VPA startet hun i 2020 en langtids leseterapi-gruppe, hvor skjønnlitteratur blir brukt som inngangsport for gruppesamtalen, og hvor pasienter kan gå i inntil 2 år.