1. Hjem
  2. Trine Grøslie Stavn

Trine Grøslie Stavn

Trine Grøslie Stavn
" Helsetjenestens og politiets ansvar for personer med psykisk lidelse. Presentasjon av hovedpunkter i nytt rundskriv. "

Trine Grøslie Stavn jobber som seniorrådgiver og advokat i avdeling helserett og rettssaker i Helsedirektoratet. Her jobber hun nå hovedsakelig med regelverksutvikling og fortolkninger knyttet til psykisk helsevernloven, samt å forberede og prosedere rettssaker knyttet til vedtak om tvungent psykisk helsevern. Hun har også lang erfaring med forvaltning av den øvrige helselovgivningen og særlig kompetanse på tvangsregelverket, knyttet både til psykisk helsevern og somatikk.

Meny