Stine Marie Arnesen
" «På vakt og i beredskap» "

Stine Marie Arnesen er psykiatrisk sykepleier med mastergrad i psykososialt arbeid. Hun jobber som fagutviklingsrådgiver v/sykehus Østfold Kalnes og er forfatter av en artikkel i sykepleien med tittelen «En miljøterapeut i psykisk helsevern er alltid på vakt og i beredskap» (2021).

Meny