Solveig Klæbo Reitan

Solveig Klæbo Reitan
" Er vi blinde for vold "

Solveig Klæbo Reitan er professor i psykiatri ved NTNU, avtalespesialist og overlege ved Nidelv DPS. Hun er rettspsykiater og har arbeidet bl.a. i sikkerhetspsykiatri tidligere. Hun har ledet Npf sitt utvalg for sikkerhets- og rettspsykiatri og er nå medlem i den rettsmedisinske kommisjon (DRK).
Foto: Thomas Eckhoff