Silje Støle Brokke

Silje Støle Brokke
" Hva skiller de som gjør selvmordsforsøk fra de som har selvmordstanker? "

Silje Støle Brokke er psykologspesialist og forsker ved psykiatrisk sykehusavdeling ved SSHF hvor hun jobber med tidlig utredning av psykoselidelse. I sitt innlegg vil hun fortelle om resultater fra hennes doktogradsarbeid hvor hun har forsket på selvmordsnærhet hos akuttpsykiatriske pasienter. Silje er engasjert i det selvmordsforebyggende arbeidet ved Sørlandets sykehus og er med i klinikkens nettverksarbeid for selvmordsforebygging, underviser nyansatte i selvmordsforebygging og er også i kollegastøtteteamet ved alvorlige hendelser.