Silje Hagen Ranstorp

Silje Hagen Ranstorp
" Miljøterapi i Veileder i akuttpsykiatri (VAP/VIP) "

Silje Hagen Ranstorp, spesialsykepleier/enhetsleder akuttpsyk avdeling OUS som sier noe om miljøterapi og så sier Guro Bræin-Kjellvik, overlege/psykiater/redaktør VAP akuttpsykiatrisk mottak SØ, noe om fra VAP til VIP.
CV: Silje Hagen Ranstorp er spesialsykepleier, master i offentlig administrasjon og styring fra OsloMet. Stilling: Assisterende avdelingsleder ved akuttpsykiatrisk avdeling, OUS