Rolf Gjestad
" «Fra SIPEA-1 til SIPEA-2» "

Rolf Gjestad er utdannet psykolog og jobber i forskningsavdelingen ved divisjon psykisk helsevern, Haukeland Universitets Sykehus som spesialrådgiver i statistisk analyse. Han er også ansatt som 1.amanuensis ved Universitetet i Bergen, psykologisk fakultet, i psykometri og forskningsmetode. Arbeidsoppgaver er veiledning og undervisning, analyser av data og artikkelproduksjon.

Meny