1. Hjem
  2. Pia Jorde Løvgren

Pia Jorde Løvgren

Pia Jorde Løvgren
" Rettspsykiatriske perspektiver av betydning for akuttpsykiatrien "

Pia Jorde Løvgren er PhD og overlege ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), OUS. Hun har lang erfaring fra akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri og rettspsykiatri og hun holder kurs om voldsrisikovurderinger i hele Helse Sør-Øst. I 2023 disputerte hun på en avhandling hvor hun undersøkte hvordan sakkyndige utreder voldsutøvere som kan ha vært utilregnelige.

Meny