1. Hjem
  2. Petter Hovstø

Petter Hovstø

Petter Hovstø
" Psykiatrigruppen ved Oslo Politidistrikt "

Jeg har jobbet som politioverbetjent i politiets Psykiatrigruppen siden 2020 og etterforskningsleder i samme gruppe siden 2022. Før dette har jeg jobbet som etterforsker på gjengangeravsnittet i Oslo politidistrikt, samt etterforsker i etterforskningsprosjekter andre steder i landet.

Gjennom mitt arbeid i Psykiatrigruppen har jeg erfaring med politiets håndtering av antatt utilregnelige gjengangere som begår kriminalitet av omfang og/eller alvorlighet som kan kvalifisere til en særreaksjonsdom. Jeg har også i samarbeid med en politiadvokat utarbeidet oslo politiets varslingsrutine for de domfelte til TPH/TO.

Meny