1. Hjem
  2. Peter McGovern 

Peter McGovern 

Peter McGovern 
" «WHO QualityRights – Fremtidens tjenester innen psykososial helse» "

McGovern er psykiater og overlege, opprinnelig fra Irland. Han jobber for å utvikle personsentrert og recovery-orienterte tilnærminger i psykisk helsevern for å støtte borgere med psykiske helseutfordringer og redusert psykososial funksjon. Han er for tiden basert i Oslo og jobber som overlege på Modum Bads avdeling for familiebehandling. Han har en spesiell interesse for psykoanalytisk psykoterapi samt systemiske tilnærminger til forståelsen av psykiske helsemessige forhold. McGovern er medvirkende forfatter og rådgiver i utviklingen av Verdens helseorganisasjons QualityRights veiledning og opplæringsverktøy. Han fortsetter å jobbe med WHO som QualityRightskonsulent og underviser i dette rundt om i verden.
petemcgovern@me.com

Meny