Pål Iden

Pål Iden
" Pasienter med alvorlig psykisk lidelse - hvorfor får de ikke nødvendig somatisk helsehjelp? "

Pål Iden er spesialist i samfunnsmedisin. Han har i en årrekke arbeidet som lege, hovedsakelig som fastlege i kommunehelsetjenesten og som kommuneoverlege med lederansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester. Fra 2006 til 2016 var han fylkeslege først i Telemark, senere i Rogaland og førte tilsyn med helse- og omsorgstjenester, barneverntjenester og sosiale tjenester. I en toårsperiode var han assisterende fagdirektør i Helse Vest, med ansvar for overordnet faglig styring av spesialisthelsetjenesten i helseregionen, med særlig vekt på pasientsikkerhet og kvalitet. I 2018 ble han utnevnt til leder for nyopprettede Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, som skal bidra til læring og forebygging etter alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.
Ukom har publisert flere rapporter etter alvorlige hendelser knyttet til psykisk helsevern-feltet.
Pal.Iden@ukom.no