Pål Grøndahl
" «Risiko. Å seile i ukjent farvann.» "

Pål Grøndahl er ph.d., psykologspesialist. Han har forsket på rettspsykiatriske tema, sakkyndighet og seksuallovbrudd ved ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus de siste 15 år. I dag arbeider han som rettspsykiatrisk sakkyndig, er forfatter og foreleser samt driver en selvstendig praksis.

Meny