Nikolaj Kunøe

Nikolaj Kunøe
" Open-door policy versus treatment-as-usual in urban psychiatric inpatient wards: a pragmatic, randomised controlled, non-inferiority trial in Norway "

Nikolaj Kunøe er forsker(PhD), psykologspesialist, og prosjektleder for Lovisenberg Åpen dør policy (LOADS). Han har publisert i Lancet, JAMA og Cochrane, og er 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo.
E-post: nku@lds.no - Mobil: +47 402 19 424