Marianne Haas

Marianne Haas
" Hvordan gi bedre hjelp til de "håpløse" pasientene "

Marianne er psykologspesialist med utdanning i klinisk psykologi og organisasjonspsykologi. Hun er også utdannet sykepleier, med arbeidserfaring fra akuttmottak. Marianne spesialiserte seg i klinisk helsepsykologi og krisepsykologi i Østerrike, og har norsk spesialisering i klinisk samfunnspsykologi. Hun har 16 års ledererfaring fra offentlig sektor, innen helse og oppvekst i Stavanger kommune og som leder for Statens barnehus Stavanger, Sør-Vest politidistrikt. Hun har også jobbet med etablering og utvikling av offentlige tjenester, og med tverrfaglig og tverretatlig samhandling. Marianne har klinisk erfaring i krisepsykologi, innen arbeid med omsorgssvikt, vold og overgrep. Hun har også jobbet med konsultasjon liaison i somatisk klinikk, og i vergemålsordning for personer med alvorlig kronisk psykisk sykdom.