Maria Strømme
" «Use and non-use of antipsychotic drugs in shizophrenia: Associations to outcome” "

Maria Strømme er cand. med. fra 2016. Er nå stipendiat i Helse Bergen/UiB og tilknyttet Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Bergen Psychosis Research Group (BPRG).

Meny