1. Hjem
  2. Maria Løvsletten 

Maria Løvsletten 

Maria Løvsletten 
" «TUD – oppfølging og samhandling» "

Maria Løvsletten er psykiatrisk sykepleier med doktorgrad i psykisk helsearbeid. Tittel på avhandlingen: Management of patients with outpatient commitment in the mental health services.
Hun er ansatt i Sykehuset Innlandet ved fagstaben i divisjon psykisk helsevern – og jobber bl.a. med fagstøtte relatert til FACT etablering i Innlandet og forsker på problemstillinger ved bruk av tvang. Har en bistilling som 1. amanuensis ved master og videreutdanningen i psykisk helsearbeid v/ Høgskolen i Innlandet.
Maria.Lovsletten@sykehuset-innlandet.no

Meny