1. Hjem
  2. Liv Tellsgård 

Liv Tellsgård 

Liv Tellsgård 
" «Når legemidlene ikke virker – oppfølging av pasienter som bruker psykofarmaka» "

Liv Tellsgård er sykepleier med videreutdanning i pyskisk helsearbeid. Hun er avdelingsleder for Bærum helse og friskliv, Bærum kommune og tidligere avdelingsleder på akuttpsykiatrisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus.
liv.tellsgard@gmail.com

Meny