1. Hjem
  2. Lars Mehlum

Lars Mehlum

Lars Mehlum
" Selvmordsforebygging med sikkerhetsplan "

Lars Mehlum er professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo og grunnlegger og leder for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging (NSSF). Han har publisert mange artikler og bøker fra det suicidologiske fagfeltet, utviklet selvmordsforebyggende programmer og intervensjoner, ledet utdanningsprogrammer i ulike psykoterapi-former og i klinisk suicidologi, drevet folkeopplysningstiltak mot selvmord og innsats for å støtte etterlatte ved selvmord. Han har hatt mange nasjonale og internasjonale lederverv, og vært rådgiver for selvmordsforebyggende tiltak i mange land. Ved siden av disse aktivitetene er han avtalespesialist i Oslo.

Meny