1. Hjem
  2. Lars Løvhaug 

Lars Løvhaug 

Lars Løvhaug 
" «Statusrapport i akuttpsykiatri. Hvordan ser det ut i akuttpsykiatri-Norge?» "

Lars Løvhaug er fag- og kvalitetsrådgiver ved Akuttpsykiatrisk avdeling ved OUS, og har vært med å skrive Statusrapport akuttpsykiatri. Han er psykiatrisk sykepleier og jobber blant annet med analyse ved avdelingen.
UXLVLA@ous-hf.no

Meny