Kristin J. Fredriksen
" «Psykotisk depresjon- livstruende tilstand?» "

Kristin Jørstad Fredriksen er psykiater og avdelingsoverlege ved Avdeling sikkerhet ved Stavanger universitetssykehus (SUS). Hun er PhD-kandidat innfor tema psykotisk depresjon og selvmordsfare ved Universitetet i Stavanger. PhD-prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Kristin og er også medlem i kollegastøttegruppe ved sykehuset når alvorlige hendelser inntrer.

Meny