1. Hjem
  2. Kristin Fredriksen

Kristin Fredriksen

Kristin Fredriksen
" Selvmordsforebygging for pasienter med psykotisk depresjon under innleggelse. Funn fra kvalitativ studie, 2020, Psychiatric Quarterly. "

CV:
Kristin Jørstad Fredriksen: spesialist i psykiatri, og har siden 2013 jobbet ved avdeling for sikkerhet i Klinikk for psykisk helsevern voksne ved Stavanger universitetssjukehus der hun i dag er avdelingsoverlege. Tok dokorgrad høsten 2022 med tittel "Psykotisk depresjon og selvmordsrisiko .

Meny