Karl Heinrich Melle
Karl Heinrich Melle
" Akuttinnleggelser fra fengselet "

Karl Heinrik Melle er psykiater og har arbeidet ved St.Olavs hospital siden 1987. Arbeidet hovedsakelig i akuttpost i perioden 1992 – 2003. 2005 – sommer 2013 avdelingssjef avdeling Brøset hvor han nå er overlege. Fra 2007 arbeidet i fengselspsykiatrisk poliklinikk, Trondheim fengsel, etter at avdeling Brøset fikk ansvar for poliklinikken. Arbeidet med rettspsykiatri siden 1992, og har vært leder av den rettsmedisinske kommisjon (DRK) fra 2013.
Foto: Psykiatriveka

Meny