1. Hjem
  2. Karin Irene Gravbrøt

Karin Irene Gravbrøt

Karin Irene Gravbrøt
" Ny nasjonal retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og TSB. "

Karin Irene Gravbrøt er psykiatrisk sykepleier og seniorrådgiver i avdeling spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet. Hun har arbeidet i Helsedirektoratet siden 2009, og hennes hovedoppgaver er innen psykisk helsevern for voksne. Forebygging av selvmord og tvang i psykisk helsevern er spesialfelt, herunder utvikling av nasjonale normerende produkter på disse områdene. Før 2009 har hun mange års erfaring fra psykisk helsevern for voksne ved ulike avdelinger i Oslo.

Meny