Joanne Hodgekins
" «PTSD og overlapp mot psykose» "

Dr. Joanne Hodgekins er en klinisk psykolog og klinisk førsteamanuensis ved Norwich Medical School, University of East Anglia. Jo har over 15 års erfaring med å drive forskning med mennesker med psykose og ungdom som kan stå i fare for å utvikle psykose. Jo har en spesiell interesse for å bruke psykologiske intervensjoner for å forbedre sosiale og funksjonelle utfall for personer med psykose og de som kan være i faresonen for langvarig sosial funksjonshemming etter psykiske vansker.

Meny