Jan Ivar Røssberg

Jan Ivar Røssberg
" Akuttpsykiatriens stebarn - Motoverføringsreaksjoner på sengeposter "

Jan Ivar Røssberg er professor ved Universitet i Oslo og overlege ved Seksjon for behandlingsforskning Oslo Universitetssykehus. Han har for det meste forsket på ulike psykososiale behandlingsformer for personer med alvorlige psykiske lidelser. Han har skrevet over 160 vitenskapelige artikler og bokkapitler om miljøterapi, motoverføringsreaksjoner, familiearbeid, randomiserte kontrollerte studier innen psykoterapi og tidlig intervensjon ved psykoser.