1. Hjem
  2. Jan Hammer 

Jan Hammer 

Jan Hammer 
" «Hvordan kan fremtidens miljøbehandling se ut? – et strukturert opplæringsprogram om grunnleggende holdninger, kunnskap og ferdigheter» "

Jan Hammer er spesialsykepleier med master i psykisk helsearbeid. Hammer har jobbet på forskjellige akuttseksjoner og i klinikkens forsknings- og utviklingsavdeling, før han begynte som spesialrådgiver ved Blakstad sykehus i 2016. Der har han blant annet har vært leder for prosjektet «grunnleggende miljøbehandling» og koordinerer MAP-nettverket (Møte med aggresjonsproblematikk) i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.
Jan.Hammer@vestreviken.no

Meny