Helene Astrup

Helene Astrup
" Akuttpsykiatrisk behandling av selvskading og håndtering i post "

Pasienter som legges inn i døgnbehandling i psykisk helse vern kommer med en sterkt forhøyet selvmordsrisiko. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord har data på alle selvmord under innleggelse mellom 2010 og 2020. Basert på en undersøkelse av disse vil vi beskrive kjennetegn ved disse selvmordene og drøfte våre anbefalinger om forebygging og diskutere hvordan disse kan tilpasses, implementeres, og anvendes i en lokal kontekst.