1. Hjem
  2. Hege Tønnesen

Hege Tønnesen

Hege Tønnesen
" Rusrelaterte akuttinnleggelser - nedtrapping av benzodiazepiner "

CV: Spesialist i allmennmedisin, jobbet som fastlege i 12 år. Kommunal ruslege i Os kommune i 4 år. Overlege i Avd for Rusmedisin i 8 år og har i denne perioden hatt en del av arbeidet som overlege i LAR Bergenhus og siste 6 år, LAR utvidet sikkerhet i tillegg. Har sist 3 år vært avdelingsoverlege i AFR samt jobbet i Seksjon Ambulant, Floen, og Familieambulatoriet.

Meny