1. Hjem
  2. Håvard Kallestad

Håvard Kallestad

Håvard Kallestad
" Effekter av blåblokkert lys i en akutt psykiatrisk avdeling "

Håvard Kallestad er psykologspesialist, PhD og leder Trondheim Sleep And Chronobiology Research group ved St. Olavs Hospital / NTNU. Han har over 10 års klinisk erfaring med utredning og behandling av pasienter med søvnforstyrrelser. De siste årene har han jobbet med flere randomiserte behandlingsstudier der formålet har vært å undersøke effekten av medikamentfri søvnbehandling og kronoterapi.

Meny