Hans Martin Nussle

Hans Martin Nussle
" Open-door policy versus treatment-as-usual in urban psychiatric inpatient wards: a pragmatic, randomised controlled, non-inferiority trial in Norway "

Hans Martin Nussle er FoU-leder (MBA) og psykiatrisk sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Han har mer enn 20 års erfaring med prosjekter innen tvangsforebygging, og like lenge som leder i døgnbehandling i psykisk helsevern.
E-post: hmnu@lds - Mobil: +47 988 63 863