Gunn-Vivian Eide

Gunn-Vivian Eide
" ADHD og rus i akuttpsykiatrien - Hva er forsvarlig behandling? "

Gunn-Vivian Eide er psykiater og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Hun har siden 2011 vært overlege i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen, kun avbrutt av 2 år der hun var ansatt i Divisjon Psykisk Helsevern, Helse-Bergen, hvor hun var med å etablere ROP-posten ved Dr.Martens.