1. Hjem
  2. Espen Molden

Espen Molden

Espen Molden
" «Terapiresistent schizofreni - manglende etterlevelse og avvikende farmakokinetikk» "

Espen Molden er professor, forskningsleder ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, og UiO. Han har i 20 år forsket på årsaker til individuelle forskjeller i effekt og bivirkninger av psykofarmaka. Publisering av >150 Pubmed-indekserte artikler. Veiledning av >15 doktorgradskandidater.
espen.molden@farmasi.uio.no espen.molden@diakonsyk.no

Meny