Eline Borger Rognli

Eline Borger Rognli
" Rusutløst psykose eller schizofreni? "

Eline Borger Rognli er er ph.d., spesialist i rus- og avhengighetspsykologi og forsker Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk) ved Oslo Universitetssykehus. Hun har jobbet i mange år med behandling og forskning innen innen rus- og avhenghet, og sammenhengen mellom rusmiddelbruk og psykose, samt rusutløst psykose, er sentrale forskningstema.