Eirik Kjelby
" «Mortality in psychiatric inpatients: a longitudinal prospective cohort study» "

Eirik Kjelby er spesialist i psykiatri og PhD (2020). Han er seksjonsoverlege ved Seksjon for alderspsykiatri, Haukeland Universitetssjukehus og knyttet til Bergen Psychosis Research Group (BPRG). Forskningsinteressene er depresjon og selvmordsrisiko innen psykoselidelser, antipsykotika og alderspsykiatri.

Meny