Desiré Furnes
" «A longitudinal prospective study of predictors of sucicide in psychiatric inpatients – the SIPEA study» "

Desire Furnes er doktorat i klinisk psykologi fra University of East Anglia i Storbritannia. Jobber til daglig i psykosepoliklinikk og akutt ambulerende team på Haugaland DPS. Tilknyttet Forskningsavdelingen i Psykiatrisk Klinikk ved Haukeland Universitetssykehus.

Meny