1. Hjem
  2. Dag Solberg

Dag Solberg

Dag Solberg
" «Når legemidlene ikke virker – oppfølging av pasienter som bruker psykofarmaka» "

Dag Kristen Solberg er PhD, og spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi. Han er fagsjef psykiatri, Divisjon for psykisk helse og rus, Akershus Universitetssykehus.
dagksol@online.no

Meny