Christina Bell

Christina Bell
" Akutt voldsrisiko hos pasienter med psykopatiske trekk "

Christina Bell er overlege på Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål, Oslo universitetssykehus. Hun har mange års erfaring som overlege på sikkerhetspsykiatriske poster. I vinter leverte hun sin doktorgradsavhandling om vold ved psykose og psykopati og hun underviser ofte om dette temaet.