Caroline Golf Iversen

Caroline Golf Iversen
" Økt somatisk kompetanse ved bruk av KlinObs "

Caroline Golf Iversen er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har jobbet på akuttpsykiatrisk mottak på Akershus universitetssykehus i 5 år. Hun er prosjektleder og hovedinstruktør for prosjektet «KlinObs - Akuttpsykiatrisk avdeling», som har fokus på tidlig oppdagelse av somatisk sykdom hos psykiatriske pasienter innlagt i avdelinger tilhørende Divisjon psykisk helsevern, AHUS.