Brynhildur Olafsdottir

Brynhildur Olafsdottir
" Krisepakke - veien videre "

Brynhildur Olafsdottir er psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring fra akuttpsykjiatri. Hun arbeider på Mottaksposten på Akuttpsykiatrisk avdeling Ullevål, OUS og er prosjektleder for utviklingen og implementeringen av Krisepakke sammen med Astrid Subra