Astrid Weber
" «Ser du hvor jeg ser fra?» "

Astrid Weber er erfaringskonsulent siden 2008. Hun har jobbet ved Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og har markert seg i feltet som foredragsholder, forfatter og samfunnsdebattant.
Hun har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt for brukerorganisasjon. Hun er prosessleder i «Bruker Spør Bruker», utdannet sosionom, medforfatter i fagbøker og har master i praktisk kunnskap «Å ville møte mennesket» - En kvalitativ studie av erfaringskonsulenters kunnskapsbidrag innen psykisk helsevern.
I 2017 fikk hun prisen for Årets erfaringskonsulent og i 2019 ble hun tildelt akuttpsykiatriprisen.

Meny