Astrid Subra

Astrid Subra
" Krisepakke - veien videre "

Astrid Subra er psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring fra akuttpsykjiatri. Hun arbeider på Mottaksposten på Akuttpsykiatrisk avdeling Ullevål, OUS og er prosjektleder for utviklingen og implementeringen av Krisepakke sammen med Brynhildur Olafsdottir.